The effectiveness of inertial flywheel resistance training on physiological adaptations, performance and injury prevention 

L'efectivitat del treball de força utilitzant màquines inerials sobre adaptacions fisiològiques, rendiment i reducció de lesions en futbolistes


The aim of the project is to study the efficacy of an inertial flywheel resistance training intervention on improving physiological adaptations, performance and injury prevention on male footballers, compared to a gravity-dependent resistance training intervention.

L'objectiu del projecte és estudiar l'eficàcia del treball de força utilitzant màquines inercials per millorar adaptacions fisiològiques, rendiment i prevenció de lesions en futbolistes, comparat amb un treball de força utilitzant pesos lliures o exercicis més tradicionals.


Project status: on-going
Estat del projecte: en curs


Project leaders (Caps del projecte) : Jordi Vicens-Bordas, Ernest Esteve

        BENVINGUTS A SPORTCLÍNIC

UN EQUIP ESPECIALITZAT EN SALUT I ESPORTBenvinguts,

Som fisioterapeutes i preparadors físics, especialistes en recuperació de lesions i rendiment esportiu. En aquest blog trobaràs informació útil sobre lesions freqüents en l’àmbit esportiu, així com sobre les darreres tècniques de tractament en fisioteràpia i podologia. També hi trobaràs informació sobre entrenament esportiu i nutrició en diferents esports.

A través d’aquest blog, també volem compartir els projectes de recerca que duem a terme i les publicacions científiques que l’equip d’SPORTCLÍNIC i col·laboradors hem realitzat. La informació que trobaràs en aquest blog desitgem pugui transmetre els nostres valors i mètode de treball.

Atentament


Equip SPORTCLÍNIC
Esteve E, Rathleff MS, Bagur-Calafat C, Urrutia G, Thorborg K. Prevention of groin injuries in sports: a systematic review with meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med. 2015;49(12):785-791. http://bjsm.bmj.com/content/49/12/785Thorborg K, Krommes K, Esteve E, Clausen MB, Bartels EM, Rathleff MS. High Risk of Bias and Low Transparency in "How Effective are F-MARC Injury Prevention Programs for Soccer Players? A Systematic Review and Meta-Analysis". Sports medicine (Auckland, NZ). 2016;46(2):293-294. https://doi.org/10.1007/s40279-015-0458-9Thorborg K, Krommes KK, Esteve E, Clausen MB, Bartels EM, Rathleff MS. Effect of specific exercise-based football injury prevention programmes on the overall injury rate in football: a systematic review and meta-analysis of the FIFA 11 and 11+ programmes. Br J Sports Med. 2017;51(7):562-571. http://bjsm.bmj.com/content/51/7/562Thorborg K, Krommes KK, Esteve E, Clausen MB, Bartels EM, Rathleff MS. Infographic: Effects of specific injury prevention programmes in football. Br J Sports Med. 2017;51(20):1493. http://bjsm.bmj.com/content/51/20/1493


Vicens-Bordas J, Esteve E, Fort-Vanmeerhaeghe A, Bandholm T, Thorborg K. Skeletal muscle functional and structural adaptations after eccentric overload flywheel resistance training: a systematic review and meta-analysis. J Sci Med Sport. 2018;21(1):2-3. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2017.09.001Vicens-Bordas J, Esteve E, Fort-Vanmeerhaeghe A, Bandholm T, Thorborg K. Is inertial flywheel resistance training superior to gravity-dependent resistance training in improving muscle strength? A systematic review with meta-analyses. J Sci Med Sport. 2018;21(1):75-83. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.10.006Esteve E, Rathleff MS, Vicens-Bordas J, et al. Preseason Adductor Squeeze Strength in 303 Spanish Male Soccer Athletes: A Cross-sectional Study. Orthopaedic journal of sports medicine. 2018;6(1):2325967117747275. https://doi.org/10.1177/2325967117747275

Prevention of groin and hamstring injuries in male football

Prevenció de les lesions inguinals i d’isquiotibials en el futbol masculí


The aim of this project is to study the incidence and prevalence of groin and hamstring injuries in male football as well as to broaden the knowledge of aetiology, risk factors and mechanisms of theses injuries, in order to develop an effective preventative intervention.

L’objectiu d’aquest projecte és el d’estudiar la incidència i prevalença de les lesions inguinals i les d’isquiotibials en el futbol masculí, així com el d’eixamplar el coneixement de la etiologia, els factors de risc i els mecanismes d’aquestes lesions, amb la finalitat de desenvolupar intervencions preventives eficaces.

Project status: on-going
Estat del projecte: en curs


Project leaders (Caps del projecte) : Ernest Esteve, Jordi Vicens-Bordas